CHO VAY KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN

HẠN MỨC VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ

Vay từng lần  

 Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng

 Thời hạn:

+ Vay mua nhà/xây sửa nhà: tối đa 60 tháng

+ Vay tiêu dùng: tối đa 36 tháng

 Phương thức trả nợ: Gốc trả hàng tháng/hàng quý.

 Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần

Vay thấu chi  

 Hạn mức lên đến 500 triệu đồng.

 Thời hạn vay tối đa 12 tháng.

 Phương thức trả nợ: Gốc trả khi có giao dịch ghi Có vào tài khoản khách hàng hoặc cuối kỳ hạn vay.

 Lãi tính theo dư nợ thực tế trong ngày và được trả vào ngày cuối cùng của tháng

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

 Khách hàng First Class Banking – hội viên chính thức của MSB.

 Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

 Có số dư tiền gửi trung bình tại MSB trong 06 tháng gần nhất là 2 tỷ đồng/tháng.

   Có số dư tiền gửi trung bình trong 03 tháng gần nhất tại MSB tối thiểu là 1 tỷ đồng/tháng.

THỦ TỤC VAY VỐN

 Bản sao CMND, Sổ hộ khẩu/ Giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

 Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

 Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MSB).

 Hồ sơ chứng minh thu nhập.

 Hồ sơ tài sản bảo đảm.