VAY THẤU CHI TÀI KHOẢN

LỢI ÍCH

 Nhận và trả tiền linh hoạt theo nhu cầu

 Đăng ký một lần dùng tới 36 tháng

 Hạn mức lên đến 300 triệu đồng

 KHÔNG cần tài sản bảo đảm

 KHÔNG cần chứng minh thu nhập (áp dụng cho những khách hàng thuộc diện lựa chọn trước theo quy định của MSB từng thời kỳ)

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

 Tại thời điểm đề nghị vay vốn khách hàng từ 20 tuổi trở lên, tại thời điểm tất toán khách hàng ≤ 60 tuổi

 Hộ khẩu hoặc tạm trú hoặc làm việc trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của MSB.

 Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn hoặc có biên chế Nhà nước

 Thu nhập tối thiểu tại quận nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: 5 triệu đồng/tháng, các khu vực khác: 4 triệu đồng/tháng.

THỦ TỤC VAY VỐN

 Giấy đề nghị cấp HMTC

 Giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Hộ chiếu và Hộ khẩu thường trú

 Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bản sao Hợp đồng lao động hoặc bản sao Quyết định điều động/bổ nhiệm/nâng lương, sao kê lương/bảng lương 03 tháng gần nhất

BIỂU PHÍ

Biểu phí giao dịch tài khoản

STT

Loại phí

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

Ghi chú

1

Phí cấp/thay đổi hạn mức tài khoản thấu chi 0.1%*Hạn mức được cấp 50.000đ 100.000đ Thu 1 lần khi Khách hàng mở mới/nâng hạn mức thấu chi

2

Phí đóng tài khoản (đóng hạn mức) thấu chi trước hạn 100.000đ     Thu 1 lần khi KH đóng thấu chi trước thời điểm hết hạn 30 ngày

3

Phí quản lý tài khoản thấu chi 0.05%*Hạn mức được cấp 20.000đ 50.000đ Thu hàng tháng

4

Phạt vượt hạn mức thấu chi Miễn phí      

5

Phí tái cấp/gia hạn hạn mức thấu chi 0.1%*Hạn mức được cấp 50.000đ 100.000đ Thu 1 lần tại điểm gia hạn/ tái cấp hạn mức thấu chi

Phí đóng tài khoản (đóng hạn mức) thấu chi trước hạn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Các loại phí còn lại đã bao gồm thuế GTGT.