VAY TIÊU DÙNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN

LỢI ÍCH

 Số tiền vay lên tới 1 tỷ đồng

 Không cần chứng minh mục đích vay (*)

 Lãi suất ưu đãi trong suốt thời gian vay

 Không yêu cầu vốn tự có

 Thủ tục nhanh gọn, cấp vốn nhanh chóng

 Thời gian vay lên tới 84 tháng

 Chấp nhận thu nhập từ cho thuê tài sản

(*) Áp dụng cho khoản vay dưới 500 triệu đồng

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

 Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

 Hộ khẩu hoặc tạm trú trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của MSB.

THỦ TỤC VAY VỐN

 Bản sao CMND, sổ hộ khẩu/giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

 Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

 Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MSB).

 Hồ sơ tài sản bảo đảm (theo từng mục đích vay).

BIỂU PHÍ

Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất

Mức phí Tối thiểu Điều kiện thu Ghi chú
Đối với khoản vay có thời hạn vay đến 48 tháng – Mức phí  này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

 

– Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2% số tiền trả trước 300.000đ Trả nợ trước hạn trong vòng 1/2  thời gian đầu của khoản vay
1% số tiền trả trước 300.000đ Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại
Đối với khoản vay có thời hạn vay trên 48 tháng
2% số tiền trả trước 300.000đ Trả nợ trước hạn trong vòng 1/3 thời gian đầu của khoản vay
1% số tiền trả trước 300.000đ Trả nợ trước hạn trong khoảng 1/3 đến 2/3 thời gian vay
Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại của khoản vay

Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng